Εταιρικά Προγράμματα
3x3 Urban Legends Tour by PlayFools & Nikos Boudouris
Καλοκαιρινά Camp
Παιδαγωγικά Αθλητικά Προγράμματα Προσχολικής Ηλικίας